Kritik mot låneförmedlare

by Skribent #1 on

Konsumentverket har nyligen genomfört en granskning av sex låneförmedlare och framför nu stark kritik mot dessa bolag. Företagen i fråga har visat sig vara oklara i sin kommunikation och har pressat konsumenter till att snabbt acceptera erbjudanden via telefon.

De granskade företagen

De företag som har granskats är Enklare ekonomi Sverige AB, Likvidum AB, Låna bra i Sverige AB, Reducero AB, Sambla Group AB och Zmarta AB. Dessa företag valdes ut baserat på antalet klagomål som inkommit till Konsumentverket under de senaste två åren.

Som en del av granskningen har Konsumentverket begärt in samtalsmanus och inspelningar av försäljningssamtal för att bättre förstå hur dessa företag marknadsför sig. Resultaten visar att alla sex företag har brister i sin verksamhet.

Specifika problem

Konsumentverket har identifierat flera fall där kreditförmedlarna inte har tagit hänsyn till konsumenternas önskemål. Ett exempel är när en konsument uttryckligen har önskat att bli skuldfri så snabbt som möjligt, men kreditförmedlaren har ändå föreslagit en längre löptid på krediten.

Emelie Rogner, jurist på Konsumentverket, uttalar sig i en skriftlig kommentar om att kreditförmedlarna ofta förbiser konsumentens önskemål och behov, vilket är problematiskt.

Granskningen av de sex kreditförmedlingsföretagen visar på allvarliga brister i deras verksamhet. Konsumentverket riktar nu skarp kritik mot dessa bolag och uppmanar dem att förbättra sin praxis.

 

Dinbudget’s kommentar: Tjaa, är väl precis som vanligt då, en del företag (spelar ingen roll vilken typ av företag) sysslar med ”oschysta metoder”. Dock kan ett företag försöka vara hur bra som helst men om det är nya eller tillfälligt inhyrda säljare så är risken för påträngande försäljningsmetoder ännu större – thats life, håll dig lugn å sansad och framförallt låt ingen stressa fram dina beslut!

Written by: Skribent #1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *